Jak postavit lyže k Nutballu

Lyže jsou vyrobeny ze zbytků EPP tl. 15 mm nosný profil a tl. cca 5 mm skluznice. Pod ostruhu je vyrobena podobná lyže v délce cca 100 mm a šíře 40 mm a je přilepena tavným lepidlem.

 

Nejprve vyřízneme dva profily (soubor ke stažení) z EPP tl 15 mm, nejlépe odporovým drátem nebo motorovou lupenkovou pilkou, aby byla zajištěna kolmost řezu. Na označeném místě vyvrtáme naostřenou trubičkou kolmou díru, do které později zalepíme trubičku jako pouzdro s výřezem, který bude omezovat pohyb lyže na hřídeli tak, že při použití pružiny podle fotek se lyže napruží tak, že model při přistávání dosedne nejprve na konec lyže. Detaily jsou zřejmé z fotografií.

     

Připravíme si skluznice o délce cca 275 mm a šíři 60 mm. Špici lyží zaoblíme. Připravené skluznice přilepíme nejlépe tavným lepidlem k připraveným profilům.

Připravíme si pouzdra s výřezem, který při nasunutí na podvozkovou nohu dovolí pootočení pouzdra cca 30 stupňů. Připravíme si lepidlo, nejlépe 30‘ epoxy a jemně natřeme pouzdro i vpravíme do díry v profilu lyže. Model postavíme na podvozkové nohy. Pouzdro natřené lepidlem vsuneme do díry a lyži nasuneme na podvozek. Dbáme aby strana podvozkové nohy doléhala na výřez v pouzdře. Totéž provedeme s druhou lyží. Když takto máme nasazeny obě lyže, ostruhu podepřeme cca 8 cm tlustým špalíkem. Tím se pouzdra v díře pootočí tak, že po zatvrdnutí budou obě lyže viset na podvozku se stejným sklonem. Až epoxy zatvrdne, připravíme si dvě pružiny, které mají za úkol držet lyže v poloze špicí nahoru.