Akumulátory a nabíjení

Autor: Ondřej Suk

Následující řádky se pokusí laikovi stručně shrnout hlavní informace o nabíjení a údržbě akumulátorů bez nutnosti číst rozsáhlé články zabývající se danou problematikou. Vzhledem k tomu že jsem sám začátečník, pokusím se vše podat co nejpřístupnější formou (zběhlí RC modeláři nechť mne omluví, případně mi v diskuzi pod článkem pomohou opravit chyby 🙂 ). Těm z Vás, kteří už tyto základy znáte, mohou přijít vhod zajímavé odkazy na konci článku, které hlouběji rozebírají danou problematiku.

 

Základní pojmy

C (např. 26/50C)
Proudová zatížitelnost akumulátoru.
Jde o násobky kapacity akumulátoru (u akumulátoru 1200 mAh je 1C = 1200 mAh).
Nabíjení – pokud je na baterii napsáno nabíjení maximálně 2C, znamená to že můžete nabíjet maximálně dvojnásobkem její kapacity (u baterie 1200 mAh tedy proudem 2,4 A).
Vybíjení – na akumulátoru jsou u zatížitelnosti uvedena dvě čísla (např. 25/50C) kdy první číslo znamená dlouhodobé možné zatížení a druhé krátkodobé (v řádech několika vteřin). Při přetížení akumulátoru může dojít k jeho nevratnému poškození.
Při nabíjení 1C se akumulátor nabije přibližně za 1 hodinu.

S (např. 3S1P)
Počet článku baterie (1S = jeden článek, 2S = dva články, …).
Články jsou zapojeny do série a každý článek má jmenovité napětí 3,7V.
Všechny články by měly mít vždy stejné napětí, o to se stará při nabíjení balancer.

mAh (např. 1200 mAh)
Kapacita baterie v miliampér hodinách.
Čím větší kapacita, tím více energie dokáže baterie uchovat a následně vydat.
Velmi zjednodušeně čím vyšší kapacita, tím déle můžete s letadlem létat.
Vyšší kapacita ale zároveň znamená vyšší váhu a rozměry. Letadlo je tedy těžší a pro let spotřebovává více energie.

V (např. 11,1V)
Jmenovité napětí baterie ve voltech.
Baterie pro letecké modeláře mají napětí 3,7V / článek.

Co je to + a –
Jde o póly baterie. Při zapojování vždy dodržujte polaritu!
Pól mínus bývá černý kabel a pól plus červený.
Nikdy póly akumulátoru vzájemně nepropojujte (nezkratujte)! Více o zkratu viz popis napájecího konektoru níže.

Napájecí konektor (na obrázku žlutý)
Používá se pro připojení baterie k regulátoru.
Existuje mnoho typů, které nejsou vzájemně kompatibilní.
Pozor, propojení výstupu + a – na baterii dojde ke zkratu, přehřátí baterie, následnému požáru a explozi. Při zkratu může dojít k nastartování chemické reakce uvnitř baterie, která se už nedají nijak zastavit výše popsané následky! Tohle není žádná sranda, nikdy baterii nezkratujte!

Balanční konektor (na obrázku bílý)
Je součástí akumulátoru a při nabíjení se připojuje k nabíječi/balancéru. Ten hlídá, aby všechny články měly stejné napětí. Při nabíjení bez balancéru výrazně zkracujete životnost akumulátoru.
K balančnímu konektoru baterie je možné v letadle připojit různé příslušenství jako telemetrii, nebo obvod který zjišťuje napětí všech článků a při poklesu pod nastavenou mez spustí alarm a tím Vás upozorní, že by jste měli přistát, protože dochází “šťáva”.
Existuje mnoho typů konektorů (JST-EH, JST-XH, PQ, …) a nejsou vzájemně kompatibilní. Naštěstí je možné k balancéru koupit adaptéry, které tuto kompatibilitu zajistí.

 

Čím nabíjet

Vždy používejte nabíječku s balncérem. Nabíječka musí být napájena stabilizovaným zdrojem. Pozor, některé nabíjčky se prodávají bez tohoto zdroje a musíte ještě počítat s extra investicí navíc. Jakou nabíječku budete potřebovat je dáno tím, jaké baterie a jakými proudy potřebujete nabíjet. Pokud jste rekreačním pilotem, vystačíte si například s Turnigy Accucel 6, kterou používám také já (cena v roce 2012 je kolem 900,- kč). Ideální je ovšem nechat si poradit v obchodě nebo od jiného modeláře.

Manuál k: Turnigy Accucel 6

 

Mám nový akumulátor

1) První 3 cykly (nabití/vybití) nenabíjejte baterii více než 0,5 C (tedy proudem rovnající se polovině jejich kapacity).
2) Prvních 5 cyklů baterii zbytečně moc nevybíjejte, sníží se tím její životnost.

 

Napětí LiPo akumulátorů (bez zatížení)

1S 2S 3S Popis
3,00V 6,00V 9,00V nevratné poškození
3,50V 7,00V 10,50V přílišné vybíjení (přetěžování) akumulátoru
3,60V 7,20V 10,80V úplně prázdná
3,70V 7,40V 11,10V bezpečné vybití po lítání
3,90V 7,80V 11,70V bezpečné skladování
4,05V 8,10V 12,15V maximální hranice pro bezpečné skladování
4,10V 8,20V 12,30V 90 procent
4,17V 8,34V 12,51V plné nabití
4,20V 8,40V 12,60V za žádnou cenu nepřekračovat, pokud doma nechcete mít táborák

 

Smrt akumulátoru

 • Pokud se akumulátor při používání nadměrně zajhřívá nebo je dokonce nafouklý.
 • Tyto akumulátory přestaňte používat a odevzdejte k likvidaci na sběrném dvoře.
 • Alternativně je můžete zlikvidovat ve slané vodě, ale do toho se  jako začátečníci nepouštějte.

 

Tipy

 • Akumulátory vždy nabíjejte studené (při letu se zahřívají, nechte je proto vychladnout).
 • Nikdy nenechávejte při nabíjení akumulátory bez dozoru.
  Akumulátory se při nabíjení zahřívají, jsou teplé, ale ne horké.
  V takovém případě akumulátor ihned odpojte.
 • Akumulátory si očíslujte. Snáze pak zjistíte, které jste už, nabili nebo výlétali.
 • Minimálně 1x za 3 měsíce každý akumulátor nabijte a vybijte, prodloužíte tak jejich životnost.
 • Při nabíjení vždy používejte balancér.
 • Nenechávejte akumulátory v dosahu malých dětí. Při zkratování jsou velmi nebezpečné.

 

Kam dál

http://www.rccar.cz/radce/5-jak-spra-vna-naba-jet-akumula-tory

Znáte jinou zajímavou adresu, napište mi ji do komentářů.

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply